SWEDISH BLACK CAVIAR 10 g

229.00 kr

STÖRROM, RYSK ELLER IRANSK KAVIAR, MADE IN SMÅLAND!
Företaget Arctic Roe of Scandinavia AB (AROS) är pionjär i Sverige gällande framställning av rysk/iransk kaviar, på engelska ”Black Caviar”. Fiskarna är av underarten sibirisk stör (Acipenser Baerii) och odlas i Strömsnäsbruk, Småland. De nuvarande störhonorna väger i snitt kring 10 kg och ger rom vartannat år.

MYCKET HÅLLBAR PRODUKTION – FISKARNA AVLIVAS INTE
Det finns i princip två olika produktionsmetoder för kaviarframställning. Traditionell metod är
att avliva fiskarna och skära ut romen. Den andra metoden är mer hållbar och innebär att fiskarna mjölkas på rom försiktigt så att de överlever och kan ge skörd i många år. AROS uttryckliga ambition är att vara ett hållbart företag och det låter således fiskarna leva under produktionen omgärdade av Sveriges stränga miljö- och djurskyddsregler. Fiskarna kan teoretiskt leva i upp till 100 år.

DET ÄR ETT STORT HANTVERK ATT LÅTA FISKARNA LEVA
För att kunna mjölka fiskarna på rom utan att avliva dem måste varje hona följas individuellt hela tiden. Honorna undersöks med ultraljudsutrustning – precis samma utrustning som diagnosticerar fosterutvecklingen hos havande kvinnor. Principen är exakt densamma. Fiskskötaren måste veta när ”det är dags”. Om denna lilla tidsrymd missas föds antingen romen ut i vattnet eller så tillbakabildas den i fisken. I bägge fallen är den förlorad. Då det går minst 24 månader mellan skördetillfällena är varje miss dyrbar. Denna stora manuella hantering är ett hantverk till skillnad från slaktmetoden som innebär mer av en volymhantering enligt fabriksmodell. I Strömsnäsbruk bedrivs ett tidsödande och noggrant hantverksarbete för att framställa hållbar svensk svart kaviar.